Zamknij okno

Sprzedaż żużla

1. Sprzedaż żużla prowadzona jest dla osób fizycznych oraz osób prawnych niebędących przedsiębiorcami np. Urząd Gminy, Urząd Miasta, szkoła, fundacja, stowarzyszenie itp.

2. Dopuszczalna jest sprzedaż żużla przedsiębiorcom pod warunkiem, że posiadają oni właściwe zezwolenia w zakresie odzysku, zbierania, unieszkodliwiania i transportu odpadu o kodzie 10 01 01 „Żużel paleniskowy”.

3. Sprzedaż żużla zabroniona jest osobom i podmiotom posiadającym zezwolenie wyłącznie na transport.

4. Zakupiony żużel może być wykorzystany wyłącznie na potrzeby własne związane z utwardzaniem powierzchni, utwardzaniem dróg i placów, budową fundamentów. (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2008 – Dz. U. Nr 235 poz. 1614, załącznik nr 1).

5. Wydawanie żużla następuje tylko i wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku o sprzedaż żużla paleniskowego przez odbiorcę, a także przedłożeniu kserokopii zezwoleń wymienionych w pkt. 2 (w przypadku przedsiębiorców).

6. Koszt 1 tony żużla wynosi – 4,88 zł netto + obowiązująca stawka VAT.

7. W cenę żużla wliczony jest załadunek.

8. PEC TERMOWAD nie świadczy usług transportowych.

Załączniki

Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o.

Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice

sekretariat@termowad.pl

33 82 347 96 - Biuro
wew. 13 - Sekretariat
wew. 14 - Sprzedaż
wew. 15 - Dział techniczny
wew. 16 - Księgowość
wew. 17 - Kadry

NIP: 5510007699
REGON: 070547965
KRS: 0000118717
Kapitał zakładowy: 7 687 000 PLN

Odwiedź również naszą stronę w Biuletynie Informacji Publicznej

BIP
Nowe