Zamknij okno

Informacje dodatkowe

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478), art. 116 ust. 13, informujemy, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji terminczego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci w roku kalendarzowym:

2015 – wynosi 0%

2016 – wynosi 0%

2017 – wynosi 0%

2018 – wynosi 0%

Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o.

Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice

sekretariat@termowad.pl

33 82 347 96 - Biuro
wew. 13 - Sekretariat
wew. 14 - Sprzedaż
wew. 15 - Dział techniczny
wew. 16 - Księgowość
wew. 17 - Kadry

NIP: 5510007699
REGON: 070547965
KRS: 0000118717
Kapitał zakładowy: 7 687 000 PLN

Odwiedź również naszą stronę w Biuletynie Informacji Publicznej

BIP
Nowe