Zamknij okno

Czynności kontrolne w indywidualnych węzłach cieplnych

Informujemy, że od dnia 03 luty 2020 r. prowadzimy czynności kontrolne w indywidualnych węzłach cieplnych zasilanych z sieci cieplnej wysokich parametrów pod kątem zużycia czynnika grzewczego do uzupełniania tzw. „zładów” w instalacjach wewnętrznych c.o. w poszczególnych budynkach.

Kontrola prowadzona jest przez uprawnionych pracowników Działu Utrzymania Ruchu PEC Termowad Sp. z o.o. wyposażonych w firmowe identyfikatory.

Z uwagi na występujące problemy w ustaleniu faktycznej ilości pobranego czynnika grzewczego z sieci cieplnej wysokich parametrów przez PP. Odbiorców z powodu min. braku wodomierzy lub braku ich legalizacji, podjęliśmy kroki mające na celu uniemożliwienie samowolnego uzupełniania/napełniania instalacji wewnętrznych c.o.

W związku z tym nasi pracownicy prowadzą niezbędne prace zabezpieczające, w tym demontaż wodomierzy i przekazanie ich Odbiorcom, demontaż części instalacji  uzupełniania/napełniania zładu i plombowanie potencjalnego miejsca poboru czynnika grzewczego.

Zgodnie z zapisami umownymi, o ile istnieje taka możliwość techniczna, dostawca ciepła na prośbę Odbiorcy powinien umożliwić uzupełnienie zładu w instalacji wewnętrznej c.o. budynku. Informujemy, że usługę taką świadczymy przez 24h/dobę w każdy dzień tygodnia po uprzednim zawiadomieniu naszych służb technicznych utrzymania ruchu i ustaleniu terminu wykonania usługi. Czynność ta przeprowadzona w sposób kontrolowany pozwoli na ustalenie ilości czynnika grzewczego przeznaczonego do uzupełnienia/napełnienia instalacji c.o. poprzez pomiar legalizowanym wodomierzem oraz zostanie potwierdzona obustronnie podpisanym protokołem, który będzie podstawą do rozliczenia na fakturze VAT za dany okres rozliczeniowy. Koszt usługi uzupełnienia/napełnienia instalacji, oprócz ceny jednostkowej ustalonej w taryfie dla ciepła za ilość nośnika ciepła, wynosi 50 zł netto.

Dyspozycję uzupełniania zładu prosimy składać telefonicznie na numer dyżurnego Działu Utrzymania Ruchu 503 128 616 dostępny całodobowo lub w dniach roboczych na nr tel. stacjonarnego 33 82 333 18, albo drogą elektroniczną na adres e-mail: kotlownia@termowad.pl

Załączniki

05.02.2020

Ostatnia aktualizacja: 06.02.2020
 • Skontaktuj się z nami

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o.

  Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice

  sekretariat@termowad.pl

  33 82 347 96 - Biuro
  wew. 13 - Sekretariat
  wew. 14 - Sprzedaż
  wew. 15 - Dział techniczny
  wew. 16 - Księgowość
  wew. 17 - Kadry

  NIP: 5510007699
  REGON: 070547965
  KRS: 0000118717
  Kapitał zakładowy: 7 687 000 PLN

  Odwiedź również naszą stronę w Biuletynie Informacji Publicznej

  BIP