Zamknij okno

Lekcje o cieple

KOMUNIKAT O URUCHOMIENIU PROJEKTU
EDUKACYJNO-EKOLOGICZNEGO
 „LEKCJE O CIEPLE”
Ciepło systemowe to wspólna marka produktowa, którą posługują się najlepsze firmy ciepłownicze z całego kraju.

Dostawcą ciepła systemowego na terenie Wadowic jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „TERMOWAD” Sp. z  o.o.

PEC „TERMOWAD” organizuje dla uczniów klas ósmych ze szkół podstawowych Gminy Wadowice „Lekcje o cieple” i zaprasza do udziału w tym ciekawym projekcie edukacyjno – ekologicznym.

Inicjatywa realizowana jest na terenie całej Polski przez dostawców ciepła systemowego, do których od stycznia br. zalicza się także Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o.

„Lekcje o cieple” są organizowane w Wadowicach po raz pierwszy. Wsparcia organizacyjnego udziela nam Urząd Miejski w Wadowicach.

„Lekcje o cieple” proponowane przez PEC „TERMOWAD” odbywać się będą na terenie Kotłowni Rejonowej przy ul. Młyńskiej w Wadowicach. Opracowano harmonogram spotkań, które odbywać się będą w wyznaczonych grupach szkoleniowych w dniach 16 – 19 września 2019 r. Szczegóły uzgodniono z Dyrektorami Szkół podstawowych z terenu Gminy Wadowice.

Każda „Lekcja o cieple” składać się będzie z trzech części:

 • Część I – spotkanie w sali konferencyjnej (czas ok. 35 – 40 min.)
 • Prezentacja PEC Termowad,
 • Informacja nt. ciepła systemowego,
 • Informacja nt. certyfikatu jakości powietrza,
 • Prezentacja Eko- Doradcy.
 • Część II – zwiedzanie ekspozycji prezentowanej w OZE BUSIE Instytutu Zrównoważonej Energii „Miękinia” oraz w Autobusie Energetycznym OZE Krajowej Agencji Poszanowania Energii (czas ok. 30 – 40 min.).
 • Część III – zwiedzanie Kotłowni Rejonowej. Przejście po terenie zewnętrznym kotłowni: plac składowania paliwa, ścieżki nawęglania kotłów, instalacje odpylania spalin, komin H- 68m (czas ok. 30 min.

 

Więcej informacji o projekcie www.lekcjeciepla.pl

AKTUALIZACJA 17.09.2019

Zgodnie z zapowiedzią, od dnia 16 września 2019 roku odbywają się “Lekcje o cieple” na terenie Kotłowni Rejonowej przy ul. Młyńskiej w Wadowicach. W dniu wczorajszym, w pierwszej grupie gościliśmy uczniów klas ósmych ze SP Nr 1 i SP Nr 2 z Choczni. W lekcji wzięło udział 46 uczniów. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 9:00 i składały się z trzech części, o których mowa wyżej. W drugiej grupie, dla której zajęcia rozpoczęły się o godzinie 11:00, uczestniczyło 42 uczniów z ZS Jaroszowice i ZSP Klecza Dolna.

W dniu dzisiejszym o godzinie 9:00 na “Lekcje o cieple” przybyli uczniowie z SP Babica, SP Wysoka i SP Zawadka. Łącznie 38 uczniów, a godzinie 11:00 przybyła pierwsza grupa uczniów z Wadowic reprezentująca SP Nr 1 w ilości 54 osób.

Kolejne lekcje planowane są na dzień 18 i 19 września.

Według przyjętego scenariusza, pierwsza część lekcji odbywa się w sali konferencyjnej i trwa około 40 minut. Tu prezentowana jest firma PEC TERMOWAD, informacje na temat Ciepła Systemowego oraz certyfikatu jakości powietrza, a także wystąpienie Eko-Doradcy z Urzędu Miasta Wadowice poświęcone zagadnieniom ochrony powietrza.


Kolejna część lekcji to zapoznanie się z ekspozycją prezentowaną w OZE Busie Instytutu Zrównoważonej Energii „Miękinia” oraz zwiedzanie Kotłowni Rejonowej. Zarówno ekspozycja źródeł energii odnawialnej jak i przejście po terenie zewnętrznym kotłowni (plac składowania paliwa, ścieżki nawęglania kotłów, instalacja odpylania spalin, komin H-68m) spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów i opiekunów. W trakcje “lekcji o cieple” uczniowie zadawali pytania i z uwagą oglądali prezentowane obiekty.

 

AKTUALIZACJA 27.09.2019

W dniach od 16 do 19 września 2019r. na terenie Kotłowni Rejonowej przy ul. Młyńskiej w Wadowicach odbyły się “Lekcje o cieple” dla uczniów klas ósmych ze szkół podstawowych Gminy Wadowice. Zajęcia odbywały się w grupach o godzinie 9:00 i 11:00 każdego dnia.

Każda „Lekcja o cieple” składała się z trzech części:

 • Część I – spotkanie w sali konferencyjnej (czas ok. 35 – 40 min.)
 • Prezentacja PEC Termowad,
 • Informacja nt. ciepła systemowego,
 • Informacja nt. certyfikatu jakości powietrza,
 • Prezentacja Eko- Doradcy.
 • Część II – zwiedzanie ekspozycji prezentowanej w OZE BUSIE Instytutu Zrównoważonej Energii „Miękinia” oraz w Autobusie Energetycznym OZE Krajowej Agencji Poszanowania Energii (czas ok. 30 – 40 min.).
 • Część III – zwiedzanie Kotłowni Rejonowej. Przejście po terenie zewnętrznym kotłowni: plac składowania paliwa, ścieżki nawęglania kotłów, instalacje odpylania spalin, komin H- 68m (czas ok. 30 min.

W projekcie wzięło udział 293 uczniów i 19 opiekunów z 11 szkół podstawowych Gminy Wadowice. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wadowicach – w spotkaniu wzięło udział 54 uczniów i 3 nauczycieli. Dla uczniów spoza Wadowic zapewniono transport autokarowy.

Lekcje o cieple spotkały się z dużym zainteresowaniem przybyłych uczniów. W trakcie lekcji uczniowie zadawali ciekawe pytania dotyczące funkcjonowania kotłowni, emisji spalin, a także wpływu smogu na zdrowie. Uczniowie żywo interesowali się prezentacją urządzeń do produkcji ciepła i energii elektrycznej opartych na energii odnawialnej, które były prezentowane w OZE Busie Instytutu Zrównoważonej Energii “Miękinia” oraz w Autobusie Energetycznym OZE Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Każdy z uczestników “Lekcji o cieple” otrzymał pamiątkowy dyplom uczestnictwa w warsztatach.

Ze strony PEC TERMOWAD “Lekcje o cieple” prowadzili:

 • Halina Skowronek – Kierownik Działu Produkcji Ciepła i Utrzymania Ruchu
 • Aneta Porzycka-Karasińska – Inspektor Ochrony Środowiska
 • Mateusz Korta – Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju
 • Jerzy Korkowski – Prezes Zarządu

“Lekcje o cieple” organizowane były we współpracy z EKO Doradcą Urzędu Miejskiego w Wadowicach, panem Szymonem Lukajem.

Jako organizator projektu edukacyjno-ekologicznego “Lekcje o cieple” dziękujemy Dyrektorom szkół za przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo tak licznej grupy uczniów w tym ciekawym przedsięwzięciu.

Załączniki

12.09.2019

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2019
 • Skontaktuj się z nami

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o.

  Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice

  sekretariat@termowad.pl

  33 82 347 96 - Biuro
  wew. 13 - Sekretariat
  wew. 14 - Sprzedaż
  wew. 15 - Dział techniczny
  wew. 16 - Księgowość
  wew. 17 - Kadry

  NIP: 5510007699
  REGON: 070547965
  KRS: 0000118717
  Kapitał zakładowy: 7 687 000 PLN

  Odwiedź również naszą stronę w Biuletynie Informacji Publicznej

  BIP