Zamknij okno

Taryfa dla ciepła

Podział odbiorców na grupy taryfowe

M1 – odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Młyńskiej, siecią ciepłowniczą o parametrach 125/70 °C poprzez grupowe węzły cieplne, które wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi stanowią własność i są eksploatowane przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

M2 – odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Młyńskiej, siecią ciepłowniczą o parametrach 125/70 °C poprzez węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność i eksploatowane przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

M3 – odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Młyńskiej, siecią ciepłowniczą o parametrach 125/70 °C stanowiącą własność i eksploatowaną przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

W – odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Wadowity, zewnętrzną instalacją odbiorczą o parametrach 84/64 °C stanowiącą własność i eksploatowaną przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat

Przedsiębiorstwo ciepłownicze wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Zmiany cen i stawek opłat ujętych w taryfie podaje się do wiadomości odbiorców w sposób przejrzysty i zrozumiały poprzez pisemne powiadomienie zawierające nowe ceny i stawki opłat oraz podstawę ich zmiany, w terminie co najmniej 14 dni przed ich planowaną zmianą.

Ceny i stawki opłat – grupa taryfowa M1 (taryfa XV)

Moc zamówiona [zł/MW/mc] 12 962,90 zł
Nośnik ciepła [zł/m3] 18,78 zł
Ciepło [zł/GJ] 34,31 zł
Opłata stała za usługi przesyłowe [zł/MW/mc] 7 723,47 zł
Opłata zmienna za usługi przesyłowe [zł/GJ] 20,14 zł

Ceny i stawki opłat – grupa taryfowa M2 (taryfa XV)

Moc zamówiona [zł/MW/mc] 12 962,90 zł
Nośnik ciepła [zł/m3] 18,78 zł
Ciepło [zł/GJ] 34,31 zł
Opłata stała za usługi przesyłowe [zł/MW/mc] 7 094,22 zł
Opłata zmienna za usługi przesyłowe [zł/GJ] 17,96 zł

Ceny i stawki opłat – grupa taryfowa M3 (taryfa XV)

Moc zamówiona [zł/MW/mc] 12 962,90 zł
Nośnik ciepła [zł/m3] 18,78 zł
Ciepło [zł/GJ] 34,31 zł
Opłata stała za usługi przesyłowe [zł/MW/mc] 3 846,34 zł
Opłata zmienna za usługi przesyłowe [zł/GJ] 11,92 zł

Ceny i stawki opłat – grupa taryfowa W (taryfa XV)

Moc zamówiona [zł/MW/mc] 18 991,31 zł
Ciepło [zł/GJ] 57,01 zł

 

Podane ceny są cenami netto.

Załączniki

Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej TERMOWAD Sp. z o.o.

Aleja Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice

sekretariat@termowad.pl

33 82 347 96 - Biuro
wew. 13 - Sekretariat
wew. 14 - Sprzedaż
wew. 15 - Dział techniczny
wew. 16 - Księgowość
wew. 17 - Kadry

NIP: 5510007699
REGON: 070547965
KRS: 0000118717
Kapitał zakładowy: 7 687 000 PLN

Odwiedź również naszą stronę w Biuletynie Informacji Publicznej

BIP