Zamknij okno

Taryfa dla ciepła

Podział odbiorców na grupy taryfowe

M1 – odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Młyńskiej, siecią ciepłowniczą o parametrach 125/70 °C poprzez grupowe węzły cieplne, które wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi stanowią własność i są eksploatowane przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

M2 – odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Młyńskiej, siecią ciepłowniczą o parametrach 125/70 °C poprzez węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność i eksploatowane przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

M3 – odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Młyńskiej, siecią ciepłowniczą o parametrach 125/70 °C stanowiącą własność i eksploatowaną przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

W – odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Wadowity, zewnętrzną instalacją odbiorczą o parametrach 84/64 °C stanowiącą własność i eksploatowaną przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat

Przedsiębiorstwo ciepłownicze wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Zmiany cen i stawek opłat ujętych w taryfie podaje się do wiadomości odbiorców w sposób przejrzysty i zrozumiały poprzez pisemne powiadomienie zawierające nowe ceny i stawki opłat oraz podstawę ich zmiany, w terminie co najmniej 14 dni przed ich planowaną zmianą.

Ceny i stawki opłat – grupa taryfowa M1

Moc zamówiona [zł/MW/mc] 11 086,16 zł
Nośnik ciepła [zł/m3] 18,97 zł
Ciepło [zł/GJ] 31,41 zł
Opłata stała za usługi przesyłowe [zł/MW/mc] 6 587,21 zł
Opłata zmienna za usługi przesyłowe [zł/GJ] 19,15 zł

Ceny i stawki opłat – grupa taryfowa M2

Moc zamówiona [zł/MW/mc] 11 086,16 zł
Nośnik ciepła [zł/m3] 18,97 zł
Ciepło [zł/GJ] 31,41 zł
Opłata stała za usługi przesyłowe [zł/MW/mc] 5 487,70 zł
Opłata zmienna za usługi przesyłowe [zł/GJ] 14,28 zł

Ceny i stawki opłat – grupa taryfowa M3

Moc zamówiona [zł/MW/mc] 11 086,16 zł
Nośnik ciepła [zł/m3] 18,97 zł
Ciepło [zł/GJ] 31,41 zł
Opłata stała za usługi przesyłowe [zł/MW/mc] 3 145,02 zł
Opłata zmienna za usługi przesyłowe [zł/GJ] 10,28 zł

Ceny i stawki opłat – grupa taryfowa W

Moc zamówiona [zł/MW/mc] 18 483,15 zł
Ciepło [zł/GJ] 51,77 zł

 

Podane ceny są cenami netto.

Załączniki