Zamknij okno

Statut prawny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Umowa Spółki – Akt Notarialny,
Repertorium: A nr 1106/2001,
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Sygnatura sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/2340/2/735,
nr pozycji rejestru (KRS): 0000118717,
data dokonania wpisu: 04.07.2002 roku,
nr wpisu w pozycji rejestru: 1

Wysokość kapitału zakładowego spółki: 7 687 000,00 zł.