Zamknij okno

Sprzedaż żużla

1. Sprzedaż żużla prowadzona jest dla osób fizycznych oraz osób prawnych niebędących przedsiębiorcami np. Urząd Gminy, Urząd Miasta, szkoła, fundacja, stowarzyszenie itp.

2. Dopuszczalna jest sprzedaż żużla przedsiębiorcom pod warunkiem, że posiadają oni właściwe zezwolenia w zakresie odzysku, zbierania, unieszkodliwiania i transportu odpadu o kodzie 10 01 01 „Żużel paleniskowy”.

3. Sprzedaż żużla zabroniona jest osobom i podmiotom posiadającym zezwolenie wyłącznie na transport.

4. Zakupiony żużel może być wykorzystany wyłącznie na potrzeby własne związane z utwardzaniem powierzchni, utwardzaniem dróg i placów, budową fundamentów. (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2008 – Dz. U. Nr 235 poz. 1614, załącznik nr 1).

5. Wydawanie żużla następuje tylko i wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku o sprzedaż żużla paleniskowego przez odbiorcę, a także przedłożeniu kserokopii zezwoleń wymienionych w pkt. 2 (w przypadku przedsiębiorców).

6. Koszt 1 tony żużla wynosi – 4,88 zł netto + obowiązująca stawka VAT.

7. W cenę żużla wliczony jest załadunek.

8. PEC TERMOWAD nie świadczy usług transportowych.

Załączniki