Zamknij okno

Pogotowie ciepłownicze

W RAZIE AWARII…

Pracownicy dyżurni Działu Produkcji Ciepła i Utrzymania Ruchu pełnią dyżury w systemie ciągłym przez 24 godziny na dobę podczas sezonu grzewczego, a w okresie letnim w godzinach od 6.00 do 14.00.

Pracownicy dyżurni kontrolują parametry pracy systemu ciepłowniczego i czuwają nad ciągłością dostaw ciepła do Odbiorców, jak również usuwają awarie i zakłócenia w pracy węzłów cieplnych.

Wszelkie uwagi dotyczące obiektów ciepłowniczych należy zgłaszać pod numery telefonów:

  • 503 128 616   –  pracownik dyżurny Działu Utrzymania Ruchu
  • 503 128 612   –  pracownik dyżurny Działu Produkcji Ciepła

 

Zgłoszenia przyjmowane są jedynie od osób, które podają dane osobowe oraz numer telefonu kontaktowego.

UWAGA:

W razie wystąpienia zakłóceń w pracy instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania zgłoszenia prosimy kierować do właściwej administracji budynku, a w przypadku podpisanej umowy na konserwację wewnętrznej instalacji c.o.  pod numery podane wyżej.

Załączniki