Zamknij okno

Organy spółki

I. Rada nadzorcza

  1. Marcin Kurowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Paweł Oleksy – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Wacław Radoń – Sekretarz Rady Nadzorczej

II. Zarząd

Jerzy Korkowski – Prezes zarządu

III. Kierownicy działów i samodzielni specjaliści

  1. Małgorzata Sordyl – Główny Księgowy – Prokurent
  2. Mateusz Korta – Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju
  3. Halina Skowronek – Kierownik Działu Produkcji Ciepła i Utrzymania Ruchu
  4. Janusz Wodniak – Mistrz Działu Produkcji Ciepła
  5. Henryk Sołtysek – Mistrz Działu Utrzymania Ruchu