Zamknij okno

Informacje dodatkowe

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478), art. 116 ust. 13, informujemy, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji terminczego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci w roku kalendarzowym:

2015 – wynosi 0%

2016 – wynosi 0%

2017 – wynosi 0%

2018 – wynosi 0%