Zamknij okno

Zmiana taryfy dla ciepła – Stawki opłat za przyłączenie do sieci

Zawiadamiamy, że z dniem 29 listopada została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła wprowadzająca stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Pozostałe zapisy taryfy nie ulegają zmianie.

W załączeniu Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz treść zmiany taryfy.

Załączniki

05.12.2018