Zamknij okno

Nowa taryfa dla ciepła – od 01.07.2017

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „TERMOWAD” Spółka z o.o.w Wadowicach – zawiadamia, że z dniem 01.07.2017 roku, wprowadza nową taryfę dla ciepła.

Taryfa została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OKR-4210-55(18)/2016/2017/296/XIIIA/WK z dnia 7 czerwca 2017 roku oraz ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2017 roku, Poz. 4012.

Wprowadzenie nowej taryfy dla ciepła wynika z ponoszonych przez spółkę kosztów uzasadnionych zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki. Konieczność ponoszenia tych kosztów wynika z prowadzonej koncesjonowanej działalności gospodarczej, z równoczesnym uwzględnieniem potrzeb związanych z realizacją inwestycji warunkujących utrzymanie potencjału wytwórczego i przesyłowego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „TERMOWAD” sprzedając odbiorcom ciepło nie stosuje marży zysku.

Załączniki

14.06.2017